Три тестови за проверка на вашата биолошка старост!

Loading...

Биолошката старост – тоа е вистинската старост на човечкото тело. Меѓутоа, понекогаш биолошката старост на некои личности не им ја даваат вистинската слика за нивната здравствена состојба. Се сложувате дека човек и на 30 години може да изгледа старо, а на 50 години да биде со добро здравје и да има одличен капацитет за работа.
Психолошки можете да бидете многу постар или обратно – помлад. Тоа се зависи од тоа како навистина се чувствувате и каков начин на живот живеете.
Прв тест:
Измерете го својот пулс (отчукувања на срцето)
Направете 30 чучнувања со брзо темпо. Измерете го пулсот повторно и обрнете внимание на разликата. Запишете ја, ако пулсот ви се зголемил за:
0 – 10 единици – имате 20 години
10 – 20 единици – имате 30 години
20 – 30 единици – имате 40 години
30 – 40 единици – имате 50 години

Втор тест:
Застанете исправено, свиј те ги колената и напрегнете се нанапред. Пробајте во оваа позиција да го допрете подот.
Ако дланките ви се сосема на под – вашата биолошка возраст е од 20 – 30 години
Го допирате подот со прстите – имате 40 години
Ги допирате своите потколеници – имате 50 години
Ги допирате само колената – имате 60 години
Трет тест:
Замижете, застанете на левата па на десната нога. Можете да балансирате со рацете, но не е дозволено да се држите за било што. Некој нека брои колку секунди ќе останете во таа положба:
30 и повеќе – вашата биолошка старост – 20 години
20 секунди – 40 години
Помалку од 10 секунди – 60 години
Ако не сте задоволни од резултатите, почнете конечно да се грижите за своето здравје. Почнете барем со утринска гимнастика. По некое време повторете го тестот за биолошката старост и тогаш можеби вашата физичка старост ќе се поклопи со биолошката. Се сложувате дека човек и на 30 години може да изгледа старо, а на 50 години да биде со добро здравје и да има одличен капацитет за работа.

loading...
Loading...