Трпе и Трпана се разведуваат…

Loading...

Трпе и Трпана се разведуваат.Трпе и Трпана се разведуваат.
За време на бракоразводната парница адвокатот ги прашува: Како ќе се поделите?
Трпе како од пушка:
Неа децата, а мене дадилката!Трпе и Трпана се разведуваат.
За време на бракоразводната парница адвокатот ги прашува: Како ќе се поделите?
Трпе како од пушка:

loading...