Видео: Како тече животот – ако се мери во бомбони!

Loading...

Според просечниот животен век од 79 години, човекот од раѓање на располагање има околу 28 000 денови. Погледајте како изгледа тоа, прикажано во бомбони.
Видеото погледајте го на следната страница. 

Погледајте како изгледа тоа, прикажано во бомбони.
Видеото погледајте го на следната страница. 

loading...
Loading...