Видео: Кобра vs. Монгус

Loading...

Кобрата може да убие човек за време од 30 минути, повлечени се, но можат да бидат премногу агресивни, нормално, доколку сте им во близина. Се појавува монгусон, на изглед не изгледа компетивен на кобрата, но, монгусот е брз, екскплозивен, и ќе се изненадите на тоа колку е интелегентен. Она што е интересно во сево ова, кобрата напаѓа, напаѓа… но, кога монгусот ќе нападне, тој едноставно не промашува.
Видео: NationalGeographic
Кобрата може да убие човек за време од 30 минути, повлечени се, но можат да бидат премногу агресивни, нормално, доколк

loading...