Видео: На банкноти од пред 100 години може да се види рушењето на кулите Близначки!

Loading...

Кулите Близначки беа срушени на 11.09.2001 година, но, во последните неколку години на интернет има многу чудни фотографии и видеа. Кулите Близначки беа срушени на 11.09.2001 година, но, во последните неколку години на интернет има многу чудни фотографии и видеа. Приотоа, на фотографиите се прикажани американски долари кои кога ќе  се испревиткаат, го покажуваат рушењето на кулите-кадар по кадар.
Кога банкнотите ќе се превиткаат се гледа етапно рушењето на кулите, банкнотата од 5 долари ги покажува кулите пред рушењето, таа од 10 го покажува почетокот, а на онаа од 20 долари се гледа ексползијата. Додека пак на банкнотата од 50 долари е претставено рушењето, додека на 100 се гледа пепел и прав.
Оние кои веруваат во теорија на заговор веруваат и дека ништо не е случајно. Проблемот е што овие банкноти се од 1913 година.Кулите Близначки беа срушени на 11.09.2001 година, но, во последните неколку години на интернет има многу чудни фотографии и видеа. Приотоа, на фот

loading...
Loading...