Завршена изградбата на Потпорниот ѕид на Ободниот канал во с. Спанчево

Loading...

Општина Чешиново-Облешево кон средината на месец февруари започна со работа за изградба на потпорен ѕид над Ободниот канал во с. Спанчево (2-ра фаза).Ободниот канал во с. Спанчево се наоѓа во непосредна близина на основното училиште во Спанчево.
Овој канал со надојдување на вода предизвикуваше одронување на дел од земјиштето на улицата „1мај“, а со самото тоа беше предизвикано и отежнато движене на жителите од улицата а исто така постоеше и ризик за нивно комплетно отсекување.
По изградбата на првата фаза во која беше изграден ѕид со должина од 30 метри и висина од 2 метри, продолжено е со изградба на дополнителни 40 метри должина и 2метри висина, за кои општина Чешиново-Облешево издвои средства во висина од 244.050,00 денари (без ДДВ).
Со изградбата на втората фаза комплетно ќе биде отстранет проблемот на жителите од оваа улица.Ободниот канал во с. Спанчево се наоѓа во непосредна близина на основното училиште во Спанчево.
Овој канал со надојдување на вода предизвик

loading...
Loading...