Зошто да го изберете НЛБ Нов пензиски фонд АД Скопје?!

Loading...

Нивната работа се темели на искуството, традицијата, успешноста во работењето и извонредните перформанси на нивните основачи.НЛБ Тутунска Банка е позната на овие простори како носител на нови идеи и особено како промотор на непосреден пристап во комуникацијата со клиентите. Во сите нивни активности има поддршка и можност за користење на know-how на НЛБ групацијата. Стручниот тим на Друштвото во оваа фаза е проширен со над 400 агенти кои се добро едуцирани и кои треба да го најдат најсоодветниот пристап до членот, добро да му објаснат за што се работи и да му помогнат да донесе добра одлука за својата иднина.
Направете го вистинскиот избор! Изберете го НЛБ Нов пензиски фонд.
Повеќе информации можете да пронајдете на следниот ЛИНКНЛБ Тутунска Банка е позната на овие простори како носител на нови идеи и особено како промотор на непосреден пристап

loading...
Loading...