Зошто Лада не запалила на – 50 степени?

Loading...

Зошто Лада не запалила на – 50 степени?Замрзнал возачот!
 
А ТУКА  можете да погледнете како изгледа гастрабајтер кога ќе се врати од Германија!Замрзнал возачот!
 
А

loading...
Loading...