Услови за користење

Услови за користење на порталот puls24.mk

Добредојдовте на порталот кој е во сопственост на компанијата Њу Медиа Ентерпрајз ДООЕЛ Скопје која овозможува користење на содржините на порталот Puls24.mk. Користењето е подложно на низа наведени Услови за користење кои се однесуваат на сите содржини и услуги на овој портал.

На Вас останува одговорноста за користењето на содржините на порталот. Доколку настане некаква штета од користењето на тие содржини, порталот не ја снесува одговорноста. Токму затоа им порачуваме на корисниците да ги прочитаат ПРАВИЛАТА ЗА ПРИВАТНОСТ кои содржат начин и обврски според кои се постапува кон Вашите лични податоци.

ПРИФАЌАЊЕ НА СОВЕТИ ЗА КОРИСТЕЊЕ

Њу Медиа Ентерпрајз ДООЕЛ Скопје од Скопје, е сопственик на интернет порталот puls24.mk  со кој во исто време управува и кон кој корисниците пристапуваат под овие услови.

Ве молиме пред  користење на порталот внимателно да ги прочитате Условите за користење затоа што со пристапот на страниците или користењето на било кој дел на порталот , неговите содржини и услуги,  вие сте согласни со тие услови и обврзани да ги почитувате. Немате право да го користите порталот доколку не се согласувате со нив.

ПРОМЕНА НА УСЛОВИТЕ  ЗА КОРИСТЕЊЕ

Њу Медиа Ентерпрајз ДООЕЛ Скопје го задржува правото на промена на содржините и условите без обврска за претходно најавување на тоа.

АВТОРСКИ ПРАВА

Puls24.mk е сопственик на авторските права на сите содржини на порталот (текстуални, визуелни, аудио и видео материјали, база на податоци, програмски код). Секое неовластено репродуцирање, дистрибуција или корстење на било кој дел на порталот, без дозвола од сопственикот, се смета за кршење на авторските права и тоа е подложно на тужба.

СОДРЖИНА НА УСЛУГИТЕ

Сите кои ги прифаќаат Условите за користење на овој портал имаат право бесплатно да ги користат неговите содржини под услов да не ги кршат правилата за тоа користење.

Прифаќањето на условите се согласува со тоа дека содржината и услугите на порталот ќе вклучуваат и реклами, известувања и пораки на администраторот,  како и слични пораки неопходни за известување на корисникот на порталот.  Уредниците на порталот имаат право да ја променат или отстранат било која содржина или услуга на порталот без обврска за претходна најава.

УСЛОВИ ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ТЕКСТОВИ

Другите портали и интернет страници смеат да пренесат делови од некои текстови исклучиво како вест од 1000 знаци со задолжително наведување на изворот, при што се должни да објават и линк на оригиналниот текст на puls24.mk.  Исто така дозволено е и пренесување на првите 1000 знаци со линк кој води кон остатокот од текстот на порталот.

Ликот на оригиналниот текст МОРА  да биде во следнава форма:

Оригиналното име на текстот на puls24.mk кое воедно е линк на оригиналниот текст

Оваа одредба  не се однесува на порталите чиешто уредништво има директен договор со други услови.

ПРАВИЛА ЗА КОМЕНТИРАЊЕ

Коментарите објавени на порталот не се став на сопственикот и уредништвото, како ни на корисникот, ставовите објавени во текстовите на поеднечни автори исто така не се ставови на редакцијата, така што таа не сноси одговорност за настанатата штета на другите корисници или трети страни при кршење на овие Услови и правила на коментирање.

ОДРЕКУВАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТ

Корисникот ја потврдува согласноста дека Њу Медиа Ентерпрајз ДООЕЛ Скопје нема надзор ниту должност да преземе било каква активност ниту пак може да се смета за одговорна во однос на следниве фактори:

  • – За тоа кој корисник користи услуги и содржини на порталот
  • – За перформансите кои содржините и услугите на порталот ги имаат или би можеле да ги имаат врз корисникот
  • – За начинот на кој корисниците ги интерпретираат содржината и услугите на порталот
  • – За активноста која корисникот ја презема или би можел да ја преземе под влијание на содржините и услугите достапни на порталот.

Њу Медиа Ентерпрајз ДООЕЛ Скопје не е одговорна за штетата на корисникот или на трети страни поврзана со содржините и услугите на puls24.mk или произлегува од нив, без оглед  на тоа дали е имотна или не, посредна или колатерална. Прифаќањето на одрекување од одговорност на Њу Медиа Ентерпрајз ДООЕЛ Скопје е неопходен предуслов за користење на содржините и услугите на порталот puls24.mk.

——————————————————————————–

Privacy policy

Nju Media Enterprajz DOOEL has created this privacy statement in order to demonstrate our firm commitment to privacy. The following discloses the information gathering and dissemination practices for this Web site.

Cookies & 3rd Party Advertisements

We allow third-party companies to serve ads and/or collect certain anonymous information when you visit our web site. These companies may use non-personally identifiable information (e.g., click stream information, browser type, time and date, subject of advertisements clicked or scrolled over) during your visits to this and other Web sites in order to provide advertisements about goods and services likely to be of greater interest to you. These companies typically use a cookie or third party web beacon to collect this information. To learn more about this behavioral advertising practice or to opt-out of this type of advertising, you can visit http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp.

Personal Information
We do not request any personal information or collect any information that personally identifies you or allows you to be personally contacted. Since we do not collect any personal information on this Web site, we do not share any personal information with any third parties nor do we use any personal information for any purposes.

External Links
This site contains links to other sites. Nju Media Enterprajz is not responsible for the privacy practices or the content of such Web sites.

Our Commitment To Privacy
Your privacy is important to us. To better protect your privacy we provide this notice explaining our online information practices and the choices you can make about the way your information is collected and used. To make this notice easy to find, we make it available on our homepage and at every point where personally identifiable information may be requested.

The Information We Collect:

Personal Data is collected for the following purposes and using the following services:

Analytics

The services contained in this section enable the Owner to monitor and analyze web traffic and can be used to keep track of User behavior.

Google Analytics (Google)

Google Analytics is a web analysis service provided by Google Inc. (“Google”). Google utilizes the Data collected to track and examine the use of this Application, to prepare reports on its activities and share them with other Google services.
Google may use the Data collected to contextualize and personalize the ads of its own advertising network.
For the opt-out: tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Personal Data collected: Cookie and Usage Data.

Place of processing: USA – Privacy Policy

Our Commitment To Data Security

To prevent unauthorized access, maintain data accuracy, and ensure the correct use of information, we have put in place appropriate physical, electronic, and managerial procedures to safeguard and secure the information we collect online.

Contacting the Web Site
If you have any questions about this privacy statement, the practices of this site, or your dealings with this Web site, you can contact us.

As you browse www.puls24.mk, advertising cookies will be placed on your computer so that we can understand what you are interested in.  Our display advertising partner, AdRoll, then enables us to present you with retargeting advertising on other sites based on your previous interaction with www.puls24.mk. The techniques our partners employ do not collect personal information such as your name, email address, postal address or telephone number.  You can visit this page to opt out of AdRoll and their partners’ targeted advertising.

Пронајдете не на следниве мрежи: