К’д Кумановке превоспитавав мужи!

Loading...

 Ова е распоред на активности за обука при превоспитување на мажи. Обуката ја прават кумановки, а целна група се МAЖИ и тоа
1.1 ЖЕНЕТИ МАЖИ
1.2 МАЖИ, КОИ СЕ СПРЕМААТ ЗА ЖЕНЕЊЕ

ЈАЗИК НА КОЈ ЌЕ СЕ ОДВИВА ОБУКАТА : МАКЕДОНСКИ, СО КУМАНОВСКИ ДИЈАЛЕКТ
Модул бр.1
1. Да научи да живи без мајку му. (3000 саата)
2. Моја жена не е моја мајка. (350 саата)
3. Како да сфати дека фудбал е само спорт. (500 саата) + Бонус
4. Како да преживи преладу, без драме правење. (100 саата)…

 

Целата вест која е мошне интересна прочитајте ја на линкот од партнерскиот сајт:

https://news.vrabotuvanje.com.mk/mk/articles/zeznato/kd-kumanovke–prevospitavav-muzhi

loading...
Loading...