Активности во ЈУДГ „25 Мај“

Loading...

Во текот на летниот период, во објектите Сонце и Пони во ЈУДГ „25 Мај“ се направи реновирање на детските тоалети. Истовремено беа сменети старите дрвени прозорци со нови во објектот Пони.
 Истовремено беа сменети старите дрвени прозорци со нови во објектот Пони.

loading...
Loading...