Анкета на „Павел Шатев“: ВМРО-ДПМНЕ ќе победи со огромна предност пред СДСМ

Loading...

27,8 рејтинг за ВМРО-ДПМНЕ, 16,2 отсто за СДСМ. Ова го покажува најновата телефонска анкета на Институтот „Павел Шатев“ спроведена во периодот помеѓу 30 Ноември и 2 Декември на 1090 испитаници со цел да ги утврди перцепциите на македонските граѓани кон повеќе актуелни политички прашања во Република Македонија.-Во истражувањето кое беше спроведено на ниво на Република Македонија, беа опфатени сите шест изборни единици, како и повеќе демографски карактеристики на населението вклучително пол и возраст, а исто така беше направена поделба и според руралните и урбани места на живеење при што Скопје е земено како посебна целина, информираат од Павел Шатев.

-Во истражувањето кое беше спроведено на ниво на Република Македонија, беа опфатени сите шест изборни единици, како и повеќе демографски карактерис

loading...