Аргументот на Грција по договорот со Бугарија

Loading...

Ако имате заедничка историја со Бугарија пред 1944, што мајка барате да се нарекувате #Македонија.
* Добар аргумент на Грциве. Иди побиј го
Ако имате заедничка историја со Бугарија пред 1944, што мајка барате да се нарекувате #Македонија.
* Добар аргумен

loading...