Блажо, знаиш ли шо му рекол Господ на јаките е*ачи…

Loading...

Мара го прашуе Блажо:—Блажо, знаиш ли шо му рекол Господ на јаките ебачи…Мара го прашуе Блажо:—Блажо, знаиш ли шо му рекол Господ на јаките ебачи…—Не знам Маро…..—Ами од кај че знаиш бре Блаже….Мара го прашуе Блажо:—Блажо, знаиш ли шо му рекол Господ на јаките ебачи…—Не знам Маро…..—Ами од кај че знаиш бре

loading...
Loading...