Chime.in – Социјална мрежа која ви плаќа за нејзино користење

Loading...

Chime.in е нова социјална мрежа која ви плаќа за нејзино користење и им дозволува на корисниците да направат свои страници за своите интереси и планира да им дава процент од рекламите кои се објавуваат на истите.
За повеќе информации посетете го овој линк.Chime.in е нова социјална мрежа која ви плаќа за нејзино користење и им дозволува на корисниците да направат свои

loading...