Единствен спас од земјотреси е добрата градба, а не бегањето

Loading...

Спасот од земјотресот е во квалитетната конструкција, а не во бегањето, вели Горан Маркоски, професор на градежниот факутет во скопје и експерт за армирано бетонски конструкции.-Живеам во зграда на трет спрат. Кога „дрма“ нема шанса да се избега. Не е спасот во бегањето, спасот е во квалитетната конструкција. Ако здрма тука, во студиото? Не би избегале. Единствен спас од земјотреси е добрата градба. Сето друго има не многу влијание, само квалитетната градба гарантира безбедно живеење, рече Марковски.-Живеам во зграда на трет спрат. Кога „дрма“ нема шанса да се избега. Не е спасот во бегањето, спасот е во квалитетната конструкција. А

loading...