Еве зошто има толку многу проститутки!

Loading...

Иако е нелегална проституцијата е се позастапена…Зошто?  „Во мојата работа нема однапред договорен распоред по кој мора да работам. Работам кога сакам, можам и да престанам кога сакам, немаш шеф, кој постојано би ми бил над глава и што е најбитно независен сум.“Иако е нелегална, проституцијата е се позастапена
Зошто? Иако знаеме дека ја има и каде ја има сепак, ништо не се превзема против тоа. Фактори кои влијаат на се почестата појава се разни трауми од детството, потребата за добра заработка и излегување од сиромаштијата која се повеќе зима замав, но има и од оние кои сакаат и со задоволство почнуваат да се занимаваат со најстариот занает во светот.
Трауми од детство
Жените кои во детството доживеале сексуално малтертирање, и оние кои своите мајки ги гледале во улога на полов објект, веројатноста дека ќе се одлучат доброволно на проституција драматично расте. Трауматските искуства им овозможиле да преживеат, па така некои проститутки велат дека сексуалните односи со клиентите нималку емотивно не ги допираат.

 Економски причини
Жените се оддаваат на проституција и поради економски причини, затоа што пазарот на работна сила не им пружа друга можност. Заработувачката е многу голема, и после одработеното може да уживаат со многу повеќе пари.
Проститутките уживаат во својата работа
Иако постои одреден број проститутки кои уживаат во сексот и токму поради тоа одлучуваат да се занимаваат со оваа работа, работата како проститутка на жените им пружа занимлив живот, средби со различни луѓе и низа други искуства, кои им се ускратени на традиционалните жени.
Сиромаштија
Голем број проститутки се одлучуваат за проституција поради економски причини, но скоро никогаш не се одлучуваат заради вистинска сиромаштија. Се занимаваат со проституција за да би оствариле подобра заработка. Некои жени веќе имаат работа, но се проституираат за додатна заработка. Таквите жени сами себе не се доживаат како проститутки.
Враќање на вистинскиот пат
Во реалноста патот од извлекувањето на проституцијата е долг. Не е мал бројот на проститутки кои и покрај големата заработка не го подобруваат својот стандард, туку завршуваат на пониска позиција од онаа на која биле претходно. Проблемот е во тоа што не штедат, туку парите ги трошат на скапи работи. А кога ќе излезат од проституцијата, немаат повеќе пари.Иако е нелегална, проституцијата е се позастапена
Зошто? Иако знаеме дека ја има и каде ја има сепак, ништо не се превзема

loading...
Loading...