Фондот за здравствено осигурување на Македонија вработува!

Loading...

Фондот за здравствено осигурување на Македонија има потреба од ангажирање на Раководител на Подрачна служба Струмица.Кандидатите треба да имаат минимум 4 години работно искуство и да имаат завршено високо образование – Правен факултет.
Од кандидатите очекува да имаат познавање и искуство во спроведување на позитивните законски прописи во Република Македонија. Предност ќе имаат кандидатите кои поседуваат искуство за работи поврзани со законот за управна постапка и законот за здравствено осигурување.
Заинтересираните кандидати потребно е да веруваат во сопствениот капацитет, да поседуваат вештини за тимска работа. управување со деловни процеси, управување со персонал, да имаат искуство во самостојно организирање на повеќе работни процеси во рамки на една работна единица.
Повеќе на следниот ЛИНККандидатите треба да имаат минимум 4 години работно искуство и да имаат завршено високо образование – Правен факултет.

loading...
Loading...