Голема заинтересираност за регистрација на веб-порталот за поддршка на бизнисот

Loading...

Откако Општина Аеродром неодамна изработи веб-портал за поддршка на бизнис-секторот (https://mspaerodrom.mk), фирмите и невладините организации на нејзина територија покажаа голем интерес за регистрација на порталот.Општина Аеродром преку овој портал врши секојдневна промоција на фирмите, кои егзистираат на нејзината територија.
Преку порталот претпријатијата можат бесплатно да се промовираат и да добиваат сервисни информации, а исто така, можат да ги промовираат и своите производи, но и сопствените брендови, акции, вработени во фирмите или своите успешни приказни.
Фирмите што сакаат да обезбедат бесплатна реклама треба да се регистрираат на порталот, да ги контактираат лицата одредени за соработка и да обезбедат материјал.
Секоја фирма, која ќе достави материјал, ќе биде објавена на порталот.Општина Аеродром преку овој портал врши секојдневна промоција на фирмите, кои егзистираат на нејзината територија.
Преку порталот претприја

loading...
Loading...