Градоначалникот Стрезовски оствари средба со австриската амбасадорка Коблер

Loading...

Новоименуваната Амбасадорка на Република Австрија во Република Македонија Ренате Коблер, денес оствари средба со Градоначалникот на Општина Ресен д-р Ѓоко Стрезовски.На средбата главно се разговараше за проектите и активностите кои во моментов ги реализира Општина Ресен, а посебно беше интересен делот од разговорот во кој се дискутираше за начинот и степенот на искористување на проектите од ИПА Програмите што ги користи Општина Ресен.
Градоначалникот Стрезовски ја запозна Амбасадорката Коблер и со севкупните состојби во Општина Ресен, со природно- географските особености на Преспа, стопанските движења, состојбите со овоштарското производство, како и со експанзивниот развој на туризмот.На средбата главно се разговараше за проектите и активностите кои во моментов ги реализира Општина Ресен, а посебно беше интересен делот од разгово

loading...