И сега како ќе биде во учебниците, дека Евреите сами своеволно се депортирале во Треблинка?

Loading...

И сега како ќе биде во учебниците, дека Евреите сами своеволно се депортирале во Треблинка?И сеа како ќе биде у учебниците по историја, дека Евреите сами своеволно се депортирале у Треблинка, а бугарите ги разубедувале или?
И сеа како ќе биде у учебниците по историја, дека Евреите сами своеволно се депортирале у Треблинка, а бугарите ги разубедувале или?

loading...