Изјава на Таки Милошевски, учител, 1953

Loading...

Учителот Таки Милошески поднел изјава дека Окружното знаме на Илинденското востание од 1903 кое лично од Петар Чаулев било предадено на чување, полицијата во 1941 по претрес го запленила. Мошне интересно, непознато четиво за некои реликвии кои од денешна перспектива делуваат гигантски. Имено, учителот Таки поднел изјава дека Окружното знаме на Илинденското востание од 1903 кое лично од Петар Чаулев било предадено на чување, полицијата во 1941 по претрес го запленила. Во ова писмо е даден детален опис на тоа знаме. Истото било од црвена боја, извезено со златен конец. На него го имало натписот: „Смрт или слобода за Македонија“. Мошне значаен детал е дека знамето е на 5 места пронижано со куршуми како последица на борбите водени во месноста Гурчиица, Кичевско.Крсте Гиновски, ИЛИНДЕНЕЦ, од кого полицијата го одземала знамето, по овој повод жали за тоа. Истиот таа 1953та година кога е пишувана оваа изјава е сеуште жив.Тој самиот знамето го чувал од 1912 се до одземањето во 1941.

 

Ова може да се проследи на следниов ЛИНКМошне интересно, непознато четиво за некои реликвии кои од денешна перспектива делуваат гигантски. Имено, учителот Таки поднел изјава дека Окружнот

loading...
Loading...