Каде на одмор? – До Грчка…

Loading...

Каде на одмор?
– До Грчка…Каде на одмор?
– До Грчка.
– Каде точно во Грчка?
– Не реков во Грчка, до Грчка, во Дојран ќе одиме.Каде на одмор?
– До Грчка.
– Каде точно во Грчка?
– Не реков во Грчка, до Грчка, во Дојран ќе одиме.

loading...