Каква функција има прочуениот „спортски спреј“

Loading...

Се користи кај лесните повреди, после кои можете да се вратите на терен и да продолжите со играта. Препаратите во спрејот нанесени на одредено место имаат за цел аналгезија – намалување на болките настанати од повредата.
Тие доведуваат до ширење на крвните садови по што протокот на крвта се зголемува и прво се јавува чувство на топлина, а потоа и чувство на ладење. На овој начин се блокира преносот на болни импуслси од коскено – мускулната структура и чувството на болка исчезнува.
Се користи кај лесните повреди, после кои е можно да се вратите на терен и да продолжите со играта. Препаратите во спрејот нанесени на одредено место имаат за цел аналгезија – намалување на болките настанати од повредата.
Тие доведув

loading...
Loading...