Навидум невина девоја си купила долна облека и…

Loading...

Навидум невина девоја си купила долна облека и…Навидум невина девоја си купила долна облека и прашала во дуќанот дали може градникот и гаќичките да се навезат со натпис: „Ако можеш да го прочиташ значи дека си преблизу”.- Нема проблем, госпоѓице. Какви букви ќе сакате, ракописни или печатни?- Напишете го со Брајово писмо! – одговорила таа.Навидум невина девоја си купила долна облека и прашала во дуќанот дали може градникот и гаќичките да се навезат со натпис: „Ако можеш да го п

loading...
Loading...