НЕВЕРОЈАТНО: Ова е жената што не зависи од никој и ништо!

Loading...

Робин Сперонис живее „надвор“ од Флорида, целосно независна од градскиот водовод и електричниот систем на енергија.  Пред неколку недели, претставници од градот не го дозволија нејзиниот нелегален незвисен дом. Официјалните лица го наведоа „International Property Maintenance Code“, според кој сите домови мора да бидат поврзани на електричната мрежа и градскиот водовод.Робин Сперонис е во битката за живот без повеќето комунални услуги, независна жена, која повеќе од година и пол користи соларна енергија, шпорет на пропан и дожд како вода.
На крајот, таа не беше прогласена за виновна за немање на соодветен канализациски или електричен систем, но е виновна за неповрзување со одобрен систем за снабдување на вода.
Што всушност значи живеење без комунални услуги, надвор од градот?
„Тоа значи самостојно живеење, независно од комуналните претпријатија, обебедување на сопствена моќ. Тоа не значи живеење во камено време, тоа е создавање на своја енергија, своја вода, самостојно справување со отпадот. Тоа е исто така, да се биде повеќе свој човек и помалку зависен од системот. Можеби  системот не не заштитува повеќе и затоа мораме самите да си се грижиме за себе“ – Џорџ Нури.

Нашиот потенцијал како човечки род е извонреден, само што ние не го сфаќаме тоа. Самостојното живеење не претставува одреден начин на живот, тоа сеуште ги има сите современи удобности, дизајн и многу повеќе. Живеењето надвор од градската мрежа не е проблем, ние имаме технологии кои може да генерираат неограничено количество на чиста енергија. Зборуваме за бесплатна електрична енергија, која оди многу подалеку од сончевата.
Единствениот проблем на ваквото живеење е дека големите корпорации ја губат способноста за контролата на останатите луѓе. Со целосен самоодржлив живот, ниеден човек нема да треба да работи. Што ли ќе се случи тогаш? За момент, размислете за тоа. Ние ќе бидеме слободни во проширување и креирање, да се открие нашиот целосен потенцијал како раса и да се движиме напред во светот на истражување и откритија. Сите треба да почнат во хармонија со природата, а не против неа. Пред неколку недели, претставници од градот не го дозволија нејзиниот нелегален незвисен дом. Официјалните лица го наведоа „International Pro

loading...
Loading...