Невработеноста во Македонија е само 10 отсто?!

Loading...

Агенцијата за вработување која ги брои оние кои навистина бараат работа направи нова анкета. Според ноовата анкета на Агенцијата за вработување во Македонија вистинската стапка на невработеност изнесува 10 отсто. 
Овие податоци покажуваат дека стапката на невработеност е три пати помала од онаа која неодамна ја измери Државниот завод за статистика. 
Според Државниот завод за статистика, стапката на невработеност во Македонија е 28.8 отсто. 
Ако се споредат податоците и ако само 10 отсто се невработени во Македонија, тогаш останатите некаде веќе работат на црно и за тоа не плаќаат никакви давачки?
Ако е навистина така, тогаш Македонија се соочува со сериозен проблем, каде што сивата економија е се уште развиена и зазема драстичен пораст. 

 
Според последната анкета на невработените која ја спроведе Агенцијата за вработување, реалната невработеност во Македонија изнесува 10 отсто, покажуваат податоците објавени на Државниот завод за статистика.за 2013 година.
Имено, во формуларите кои пред неколку месеци им биле дадени на сите невработени лица во земјава од вкупно евидентираните 220 илјади лица, околу 60 отсто или 130 илјади се изјасниле дека не бараат Агенцијата да им понудува вработување, додека  само околу 93 илјади се изјасниле дека сакаат да им се нуди вработување.
Ако овие 93 илјади лица, кои според Агенцијата се тие кои навистина бараат работа, се стават во однос со вкупниот број активни лица, тогаш излегува дека вистинската стапка на невработеност во Македонија е 10 отсто, што е три пати помалку од официјалната стапка на невработеност (28,8 отсто) што неодамна ја измери Државниот завод за статистика.
Единствената причина поради која ова се уште не се објавува бомбастично од страна на власта е што сакаат да бидат сигурни во овие бројки, па поради тоа, се одлучиле истата анкета да се повтори уште еднаш и сите невработени повторно да размислат дали сакаат Агенцијата да им нуди вработување и дали би прифатиле работа ако им се понуди.Според ноовата анкета на Агенцијата за вработување во Македонија вистинската стапка на невработеност изнесува 10 отсто. 
Овие податоци

loading...
Loading...