Нов закон за приватните агенции за вработување

Loading...

Нов закон за приватните агенции за вработување Министерството за труд и социјална политика го изработи текстот на законот за приватни агенции за вработување. 
Сега, наместо два закона се нуди еден, со цел единствено регулирање на приватните агенции за вработување и надминување на постојните проблеми при имплементацијата на законите.
Целта е и заштита на вработените. Министерството за труд и социјална политика го изработи текстот на законот за приватни агенции за вработување. 
Сега, наместо два зако

loading...
Loading...