Нови 1200 таблички со куќни броеви во Визбегово

Loading...

Во текот на неделава, екипи на Град Скопје во координација со месната заедница ќе постават 1 200 таблички со куќни броеви во населеното место Визбегово, односно на: улица 1, улица 2, улица 3, улица 4 и улица 5.Потребата за замена и поставување на таблички ја определува Секторот за комунални работи, врз основа на претходно утврдени и ажурирани податоци.
Оваа активност се спроведува согласно со Одлуката на Советот на Град Скопје, што ја донесе на педесет и осмата седница, одржана на 22 декември 2015 година, за набавка и поставување на таблички со куќни броеви.
Со оваа Одлука се утврдува обврската на Градот Скопје да изврши замена на оштетени или исчезнати таблички со куќни броеви, да постави таблички на објектите на кои е извршена пренумерација на броевите, како и во други случаи утврдени со закон, на подрачјето на Град Скопје
Трошоците за набавка и поставување на табличките се на товар на Градот Скопје, а средствата за оваа намена се обезбедуваат со Буџетот на Град Скопје.Потребата за замена и поставување на таблички ја определува Секторот за комунални работи, врз основа на претходно утврдени и ажурирани податоци.

loading...
Loading...