Од група луѓе било побарано да нацртаат вагина на лист хартија- Погледнете го резултатот!

Loading...

Тимот на „Bustle“  направи истражување во кое сакале да откријат како луѓето ќе знаат да нацртаат вагина на лист хартија.

loading...
Loading...