Општина Аеродром: Спортски натпреварувачки игри во „Буба Мара“

Loading...

Децата од градинката „Буба Мара“ на 25.2.2016 година распоредени во две екипи „Еко“ и „Сонце“ се натпреваруваа во штафетни и елементарни игри, одење по јаже и погодување во цел, носење сладолед, тениска бркотница со водење топка со рекет и секако, најинтересната и возбудлива игра влечење со јаже.Цел на овие натпреварувачки игри беше да се поттикне натпреварувачкиот  дух кај децата. Во игрите децата ја покажаа својата снаодливост, вештина во погодување на целта, како и истрајност во завршување на спортските задачи.Цел на овие натпреварувачки игри беше да се поттикне натпреварувачкиот  дух кај децата. Во игрите децата ја покажаа својата снаодливост, вешти

loading...
Loading...