Општина Берово: Набавен нов котел за парно греење во подрачното училиште во Будинарци

Loading...

Во програмите за работа на градоначалникот на општина Берово во изминатите неколку години, постојано приоритет се дава на подобрувањето на условите за одвивање на наставата во објектите на основните и средните уличишта во општината.  Токму преку ваквите приоритети после промената на еден од котлите за парно греење во зградата на ООУ “Дедо Иљо Малешевски“ во Берово, училиштето набави и инсталираше нов котел за парно греење и во подрачното училиште во Будинарци.
Новиот котел во Будинарци е со номинална топлинска јачина од 100kW и замени дотраен котел, и истиот ги задоволува потребите за загревање на училишната зграда заедно со уште еден котел со топлинска јачина од 80 KW.
За набавката и монтирањето на котелот се потрошени околу 160.000 денари.Токму преку ваквите приоритети после промената на еден од котлите за парно греење во зградата на ООУ “Дедо Иљо Малешевски“ во Берово, у

loading...
Loading...