Оваа задача може да ја решат само интелигентни луѓе: Еве во што е трикот…

Loading...

Велат дека оваа задача може да ја решат само интелигентни луѓе, но дури и да не успеете не се разочарувајте!Потребно е да ја пронајдете врската помеѓу броевите и математичките операции. 
Но, некои луѓе имаат сосема поинаков вид на интелигенција и способни се за решавање на друг тип на задачи.
Во главно, потребно е да ја откријат законитоста и меѓусебниот однос кој постои помеѓу броевите од левата со десната страна. 
Доколку не успеете одговорот следи во продолжение…

 

Решение: одземете го првиот број од лева страна со првиот од десна страна (6-2=4) па после соберете ги првиот од лева и тој што го добивте. 
 Потребно е да ја пронајдете врската помеѓу броевите и математичките операции. 

loading...
Loading...