Павел Шатев за тоа кој ја насочува политиката на балканските влади

Loading...

И без многу приказни-тоа се знае: тоа се големите европски империјалисти, кои даваат насока во политиката на балканските држави во зависност од своите ограбувачки интереси. Сега, меѓутоа, се изнесува и еден документ што ја потврдува таа вистина.И без многу приказни-тоа се знае: тоа се големите европски империјалисти, кои даваат насока во политиката на балканските држави во зависност од своите ограбувачки интереси. Сега, меѓутоа, се изнесува и еден документ што ја потврдува таа вистина.
на 19.12. 1926 година, грчкото министерство за надворешни работи го задолжува својот представник во Лондон, Какламанос, да ја праша британската влада каков однос има Грција околу разните балкански проблеми. Како одговор на тоа Какламанос соопштува : 

се рабира, такви директиви има и во министерството за надворешни работи во Софија, дадени од Лондон и Рим, како и во министерството во Белград, што доаѓааат од Париз. Зошто денешниве балкански држави се само едни жални марионетки во рацете на Лондон, Рим,и Париз, а тоа ќе биде така се додека балканские народи се управуваат од реакционерни и фашистички клики.
А ништо не е поразлично и денес! и денес Блаканските држави се марионетки во рацете на САД, Европска унија и Русија.И без многу приказни-тоа се знае: тоа се големите европски империјалисти, кои даваат насока во политиката на балканските држави во зависност од сво

loading...
Loading...