Пехчевското село Умлена ќе добие плоштад

Loading...

Со средства од Бирото за регионален развој во пехчевското село Умлена ќе се уредува плоштадот во селото со цел да се осовремени инфраструктурата што ќе придонесе и за збогатување на социјалниот живот во центарот на селото.Како што истакна градоначалникот на Пехчево, Игор Поповски, во тек е тендерската постапка за избор на на изведувач на градежните работи кои треба да завршат најдоцна до ноември месец 2016 година.
– Општина Пехчево за да ја подобри состојбата на централниот дел во селото аплицираше и доби финансиски средства од Бирото за регионален развој на Република Македонија преку Програмата за рамномерен регионален развој за 2016 година, за финансирање проекти за развој на подрачјата со специфични развојни потреби. Средствата се во вредност од 1.165.666,00 денари, а финансиското учество на општината е од 269.686,6 денари. Со овие финансиски средства комплетно ќе се уреди плоштадот во селото Умлена, рече Поповски.
Селото Умлена има 390 жители и е село во кое жителите претежно се занимаваат со земјоделска дејност, а мал дел патуваат во градот Пехчево за работа во разни компании од приватниот сектор.
-Ние сакаме да придонесеме во подобрување на квалитетот на животот во селото и со вакви и слични проекти ќе дадеме придонес за намалување на иселувањето и останување на младите во него, рече Поповски.
Инаку, Пехчево во моментов работи на 12 проекти во вредност од 50 милиони денари. Дел од овие проекти се во завршна фаза, а наскоро се очекува свечено пуштање на туристичкиот локалитет Езерце во Пехчево.Како што истакна градоначалникот на Пехчево, Игор Поповски, во тек е тендерската постапка за избор на на изведувач на градежните работи кои треба д

loading...