ПОГЛЕДНЕТЕ ГИ ОВИЕ СПИСОЦИ НА ЖРТВИ ОД КОМУНИСТИЧКИОТ РЕЖИМ МОЖЕБИ НЕКОЈ ВАШ БЛИЗОК Е ВО НИВ

Loading...

Проверете можеби и некој ваш близок се наоѓа на овие Списоци НОВА МАКЕДОНИЈА ” бр.25 од 27.12.1944 г. – се донесени првите смртни пресуди во Скопје, (прво се убиени,а по убиството формално е донесена пресуда)
 
1.Димитар Тодоров Пехливанов – од Велес
2.Глигор Куманов Кунов – од Дебар
3.Димитар Атимов Катланов – од Скопје
4.Катерина Борисова Георгиева – од Тетово
5.Ангел Трпев Димков
6.Методи Трендафилов
7.Емил Ташев
8.Јани Туфа
9.Димитар Андреев
10.Иван Апостолов Андонов – Башино село,велешко
11.Ангел Трпев Димков – Скопје 12.Илија Нетков
 

“НОВА МАКЕДОНИЈА ” бр.43 од 18.01.1945 г. објавува за смртта на застрелани Штипјани
1.Тодор Стоилов Ангелов
2.Стојан Панов Иванов
3.Стојан Ангреев Коцев
 
 
“НОВА МАКЕДОНИЈА ” бр.92 -воениот суд во Прилеп ги осудил на смрт :
1.Д-р Петар Иванов Бардаров – од Прилеп
2.Петар Спиров Спасов
3.Димитар Најденов – учител
4.Александар Хаџиздравев
5.Ицко Сарчар
6.Киро Христов Тамбурката
7.Велика Грозданова Шамова – с. Дрен прилепско
8.Зора Ѓерекарова Думбалакова – од Прилеп
9.Јован Цеков – с. Дрен прилепско
10.Илија Ангелов – с. Дрен прилепско
11.Петар Стојанов – с. Дрен прилепско
12.Петар Петров – с. Дрен прилепско
13.Александар Хаџиздравев – од Прилеп
НОВА МАКЕДОНИЈА ” бр.25 од 27.12.1944 г. – се донесени првите смртни пресуди во Скопје, (прво се убиени,а по убиството формално е донесена пресуд

loading...
Loading...