Полска излегува од ЕУ, без одложување!

Loading...

Само неколку месекци е на должност а веќе ја предизвика првата реакција на ЕУ. Премиерката на Полска Беата Судло изјави дека сака да се ослободи  од  европската стега. Наместо  пред  вообичаените обележја на Полска  и  Европа, таа  барала  да  ја сликаат  само пред  полското  знаме.Судло ја  образложила својата одука со  тоа што  објаснила дека  конференцијата се однесува на проблеми поврзани со  Полска и  дека Полска ќе истапи од  ЕУ и  царинската унија. Полска  од сега заедно со  Британија  ќе води заеднички  преговори   и  ќе соработува со  администрацијата на Трамп.Покрај тоа  треба да се напомене дека Полската влада не го признава ни Туск како  претседател на советот  на ЕУ бидејќи  го сметаат  за марионета на Брисел и  дека тие биле против неговото  избирање на Туск во  Советот на Европа. Премиерката на Полска Беата Судло изјави дека сака да се ослободи  од  европската стега. Наместо  пред  вообичаените обел

loading...