Презентација на Еразмус во Гази Баба

Loading...

Во просториите на општина Гази Баба  се одржа презентација на Програмата на европската унија за образование, обука, млади и спорт. Пред присутните директорт од Јавните детски установи, основни училишта и општинската администрација, се обрати диреркторката на Националната Агенција Лидија Димова, а свои презнтации имаа претставници од Националната Агенција и од ООУ „Кирил и Методиј“ од Стајковци. Пред присутните директорт од Јавните детски установи, основни училишта и општинската администрација, се обрати диреркторката на Националната Агенци

loading...
Loading...