Русинот кој легално ја измами банката сега добива закани

Loading...

Деновиве низ интернетот се прошири веста за Димитри Аграков кој живее рускиот град Воронеж и за неговата генијална идеја легално да ја измами банката на истиот начин како што таа со години ги мами своите клиенти при потпишување на договори.
 Деновиве низ интернетот се прошири веста за Димитри Аграков кој живее рускиот град Воронеж и за неговата генијална идеја легално да ја измами банката на истиот начин како што таа со години ги мами своите клиенти при потпишување на договори.
Имено, при земање кредит или било кои други договори со банката, таа најбитните детали од договорот ги става со мали букви и некаде на дното каде што никој не ги забележува и го потпишува договорот без да ги прочита тие навидун небитни детали, но во основа токму суштината на самиот договор.
Димитри добил договор онлајн за кредитнот систен “Tinkoff” кој требало да го испринта, потпише и потоа скениран да го испрати назат до банката, но тој пред да го испринта ги изменил ситните букви каде што каматата од 45% си ја намалил на 0%. Тогаш потпишал и го испратил договорот на банката која исто така го потпишала без да ги забележи ситните букви и му го испратила потпишан.
Со оваа легална измама Димитри ја оштетил банката за 1400 долари за кои таа му поднела тужба, но потоа и тој ѝ поднел тужба на банката во која бара 24 милиони долари за оштета поради тоа што банката не си го почитувала договорот.
Прочитајте повеќе на think.mk
 Деновиве низ интернетот се прошири веста за Димитри Аграков кој живее рускиот град Воронеж и за неговата генијална идеја легално да ја измами банка

loading...
Loading...