Сакате да станете милионер?- Еве како!

Loading...

Научниците и инженерите  веќе откриле како за некои проблеми има решение но сеуште не може да се најде неговиот клуч.Некаде се работи за парични предизвици а некаде за комплицираните ситуации кои стручњаците ги мачат веќе со децении.
Најдете решение за овие работи и ќе станете милионер!

 
1. Бежичен извор на енергија
2. Интернет во запуштените делови во светот
3. Ефтина соларна енергија
4. Чист јаглен
5. Таблета од која навистина може да се ослабне
6. Ефтина десалинизација
7. Предвремено предвидување за големите природни катастрофи
8. Лозинки кои не можат да се хакнат
9. Ефтин меѓународен платен промет
10. СмртНекаде се работи за парични предизвици а некаде за комплицираните ситуации кои стручњаците ги мачат веќе со децении.
Најдете решение за ови

loading...
Loading...