Средношколците од социјален ризик ќе добијат финансиска поддршка

Сите средношколци кои потекунуват од семејства приматели на социјална парична помош и редовно посетуваат настава ќе добијат државна помош од 12.000 денари за учебната 2016/2017. Јавнот повик е објавен денеска и ќе трае до 30 септември. Заинтересираните средношколци можат да аплицираат во Центрите за социјални работи.Министерот за труд и социјална политика Диме Сапасов истакна дека за реализација на оваа програма за учебната 2016/2017 се обезбедени  средства од 72 милиони денари со кои ќе се поддржат 6000 средношколци.
-Се предвидува ова парично право да се рализира квартално со исплата на финансиската поддршка на мајките на децата. Сите оние кои што редовно посетуваат настава, посетуваат повеќе од 85 % на часовите ќе  добијат дополнителна финансиска поддршка, рече Спасов.
Досегашните корисници на условен паричен насоместок потребно е за оваа година повторно да аплицираат во Центри за социјална работа.
-Оваа програма се реализира од учебната 2010/2011 година . Досега се рализирани вкупно 409 милиони денари или финансиски се поддржани околу 46000 корисници на право на условен паричен надосместок, рече Спасов.Министерот за труд и социјална политика Диме Сапасов истакна дека за реализација на оваа програма за учебната 2016/2017 се обезбедени  средств

Пронајдете не на следниве мрежи: