Стрезовски денеска ја посети новоизградената фитнес зона во Општина Ресен

Loading...

Градоначалникот Стрезовски денеска ја посети новоизградената фитнес зона која е во крајна фаза и пред официјално пуштање во работа.Фитнес зоната во иднина ќе овозможи практицирање на фитнес активности на сите граѓани од Општина Ресен како и нејзино користење од страна на учениците од средното училиште „Цар Самоил“ кои во истата ќе можат да изведуваат посебни активности на часовите по физичка култура.
Градоначалникот Стрезовски рече дека веќе во четврток ќе се изврши технички прием на истата и од наредната недела ќе може да се користи.
Оваа фитнес зона претставува дел од излетничко-спортско-рекреативниот комплекс „Починалиште“ кој нуди содржини за сите возрасти.
Изградена е со финансиска подршка на Агенцијата за млади и спорт.
Фитнес зоната во иднина ќе овозможи практицирање на фитнес активности на сите граѓани од Општина Ресен како и нејзино користење од страна на учениц

loading...