ТАБЕЛА: Кои се нормалните вредности на крвниот притисок според возраста и полот?

Loading...

Еден од најчестите здравствени проблеми на денешницата е зголемениот крвен притисок.Високиот крвен притисок предизвикува и симптоми како лошо расположение, главоболка, несоница и други проблеми поврзани со општото расположение и здравје.
Крвниот притисок може да варира постојано во текот на еден ден, а нормалниот крвен притисок е индивидуален.
Ако ги прашате лекарите колкав треба да биде нормалниот крвен притисок според возраста на пациентот и полот, табелата би изгледала вака:
Високиот крвен притисок предизвикува и симптоми како лошо расположение, главоболка, несоница и други проблеми поврзани со општото расположение и зд

loading...