Во општина Кисела Вода кабаст отпад ќе се собира и овој петок и сабота

Loading...

Во општина Кисела Вода кабаст отпад ќе се собира и овој петок и саботаСо цел да им се излезе во пресрет на граѓаните, минатонеделната акција за собирање на кабаст отпад ќе продолжи и во наредните два дена.ЈП “Комунална Хигиена Скопје” во соработка со Општина Кисела Вода, преку секторот за Месна самоуправа и социјална заштита, овој петок и сабота,ќе спроведе акција за собирање на кабаст отпад и градежен шут  на територија на општината. Акцијата ќе се спроведе пооделно по урбани и месни заедници според датумот и времето предвидено за одложување на отпадот според следната динамика:10. 03. 2017 година (петок) од 07,00 – 11,00 часот: У.З. Цветан Димов, У.З. Бирарија, У.З. Црниче, У.З. Пржино и У.З. 11-ти Октомври згради и М.З. Припор11. 03. 2017 година (сабота) од 07,00- 11,00 часот: У.З. Кисела Вода, У.З. Расадник, УЗ. 11-ти Октомври бараки, МЗ. Пинтија, У.З. Бобан Трпков- н. Драчево, М.З.село Драчево и М.З. Усје и Градинар.Кабаст отпад опфаќа секаков вид на домашен отпад (мебел, бела техника, електронски отпад, опрема – делови за бања и купатило) освен градежен шут, гранки и комунален смет.Под градежен шут, покрај инертниот отпад и се подразбира и отпадот од градежна столарија (врати, прозорци, и сл.), санитарна керамика, како и градинарски отпад.Ги молиме граѓаните, отпадот да го одложуваат во точно предвидените термини пред своите домови, колективните згради на пошироките улици, на пристапно место за возилата на ЈП “Комунална Хигиена Скопје” и на начин што нема да го попречува движењето на пешаците и возилата.Подетални информации можат да се добијат на бесплатниот телефон на ЈП “Комунална Хигиена Со цел да им се излезе во пресрет на граѓаните, минатонеделната акција за собирање на кабаст отпад ќе продолжи и во наредните два дена.ЈП &ld

loading...