Вработување на 159 државни службеници во Влада на РМ

Loading...

Агенција за администрација објавува ЈАВЕН ОГЛАС БРОЈ – 167/2013 за вработување на 159 државни службеници во Влада на Република Македонија – Генерален секретаријат за следните работни места:1. Помлад соработник за општи и административни работи, Одделение за општи и административни работи, Сектор за општи работи (13)извршител(и);
– Висока стручна спрема (VII/1) или најмалку 180 ЕКТС – факултет од областа на општествени науки, хуманистички науки, природно-математички науки
– без работно искуство
– Познавање на англиски јазик или друг светски јазик
– Компјутерски вештини (MS Word, Excel, MS Outlook, Internet)
– Способност за работа под притисок и извршување на работни задачи со рок
– Исполнителност, самоиницијативност, чесност и лојалност
– Ефективна вербална и писмена комуникација
– Ориентираност кон тимска работа
– Организациски вештини
– Дневно работно време 08:30 – 16:30; Неделно работно време од понеделник до петок; Основна нето плата: 20.170,00 денари
 

 

2. Помлад соработник за економија и бизнис администрација, Одделение за општи и административни работи, Сектор за општи работи (31)извршител(и);
– Висока стручна спрема (VII/1) или најмалку 180 ЕКТС – факултет од областа на општествени науки, техничко-технолошки науки, биотехнички науки
– без работно искуство
– познавање на англиски јазик или друг светски јазик
– компјутерски вештини (MS Word, Excel, MS Outlook, Internet)
– способност за работа под притисок и извршување на работни задачи со рок
– исполнителност, самоиницијативност, чесност и лојалност
– ефективна вербална и писмена комуникација
– ориентираност кон тимска работа
– организациски вештини
– Дневно работно време 08:30 – 16:30; Неделно работно време од понеделник до петок; Основна нето плата: 20.170,00 денари
 
3. Помлад соработник за административни работи, Одделение за стручни и административно-технички работи, Сектор за општи работи (20)извршител(и);
– Висока стручна спрема (VII/1) или најмалку 180 ЕКТС – факултет од областа на општествени науки, техничко-технолошки науки, хуманистички науки
– без работно искуство
– познавање на англиски јазик или друг светски јазик
– компјутерски вештини (MS Word, Excel, MS Outlook, Internet)
– способност за работа под притисок и извршување на работни задачи со рок
– исполнителност, самоиницијативност, чесност и лојалност
– ефективна вербална и писмена комуникација
– ориентираност кон тимска работа
– организациски вештини
– Дневно работно време 08:30 – 16:30; Неделно работно време од понеделник до петок; Основна нето плата: 20.170,00 денари
За останатите позиции и како да аплицирајте прочитајте на следниот линк. 1. Помлад соработник за општи и административни работи, Одделение за општи и административни работи, Сектор за општи работи (13)извршител(и

loading...
Loading...