Втор дел од истражувањето на Институтот „Павел Шатев“ покажува убедливо водство на ВМРО-ДПМНЕ пред СДСМ

Loading...

Во периодот помеѓу 30 ноември и 2 декември 2016 година, Институтот Павел Шатев спроведе телефонска анкета на 1090 испитаници со цел да ги утврди перцепциите на македонските граѓани.Во истражувањето кое беше спроведено на ниво на Република Македонија, беа опфатени сите шест изборни единици, како и повеќе демографски карактеристики на населението вклучително пол и возраст, а исто така беше направена поделба и според руралните и урбани места на живеење.
Денешната анализа ги опфаќа резултатите од јавното мислење и рејтинзите на двете најголеми политички партии гледано низ 6-те изборни едници:
Во истражувањето кое беше спроведено на ниво на Република Македонија, беа опфатени сите шест изборни единици, како и повеќе демографски карактерист

loading...