Захариев во посета на УЗ и рурални средини – Драгоево и Селце

Градоначалникот на Штип ја започна редовната годишна обиколка на урбаните заедници и руралните средини со цел детектирање на нови проблеми и добивање на идео за проекти.Посетата започна со приградската населба Три Чешми а за викеднот продолжи и со посета на овчеполскиот регион и селата Сарчиево, Судиќ, Криви Дол и Врсаково како и Лесковица, Лакавица и Долани.
За денес е предвидено да бидат посетени селата Драгоево и Селце каде во изминатите месеци беа завршени проектите за асфалтирање на улици.Посетата започна со приградската населба Три Чешми а за викеднот продолжи и со посета на овчеполскиот регион и селата Сарчиево, Судиќ, Криви Дол и

Пронајдете не на следниве мрежи: