Занимливо: Еве како да бидете креативни…

Loading...

Креативноста е карактеристика на многумина луѓе, а не само на поединци. Многумина од нас ја потиснуваат својата креативност од раните детски години, што резултира со недоволно искористување на тој неверојатен потенцијалКреативноста не произведува само уметнички дела и врвни постигнувања во знаењето, туку истата се отсликува во сè што работиме, во сите сфери на животот. Доколку сакаме да бидеме единствени мораме да ја напуштиме рутината и да размислуваме на нови начини. Охрабрување на љубопитноста со посто­јано поставување на прашањето: „што ако?” и заземање на ставот: „можеби би можеле”.

Креативноста не произведува само уметнички дела и врвни постигнувања во знаењето, туку истата се отсликува во сè што работиме, во сите сфери

loading...
Loading...