Само напред. Власта бара метеоролог со гимназија во К. Паланка, МОРА ДА Е АЛБАНЕЦ!

Оглас за работување во Хидрометеоролшкиот завод одделение во Крива Паланка.
Може да биде и со гимназија но не смее да не биде Македонец, Турчин, Ром, Србин туку мора да биде Албанец.
Вашите ценети коментари? Ова ли беше идејата на реформите?

Loading...