Македонец со позитивен извештај од ЕК(Г)

Loading...

При вчерашниот контролен ЕКГ преглед на Марјан Македонецот е забележана состојба која може да израдува многумина . Имено во позитивниот извештај на Македонецот е наведено дека тој има срце биење или медицински кажано тахикардија, а дури двапати во извештајот е употребена придавката “ослабната“ што алудира на тоа дека работата е тргната на подобро бидејќи во претходниот извештај место ослабната била користена придавката “поранешна интензивна “ тахикардија.

Целиот текст, кој има намена да ве релаксира и забави и ништо друго прочитајте го на нашиот партнерски сајт ВРАБОТУВАЊЕ.КОМ :

https://news.vrabotuvanje.com.mk/mk/articles/nevesti/makedonec-so-pozitiven-izveshtaj-od-ekg

loading...
Loading...